Asztro Jósda - Bolygók jelentése, a különböző horoszkóp-házakban
- Asztro Jósda -
- Ezoterikus ABC -
- Horoszkóp házak -
- Asztrológiai hírlevél -
- SZOLGÁLTATÁSOK -
- Tarot kártya jóslás
- Partneri összeillőség
- Horoszkóp
- Karma
- Számmisztika
- Kézíráselemzés
- Jellemrajz
- Sorselemzés
Asztro Jósda 2002 - 2004
E-mail @
Karma, sors, út, feladat
Számmisztika
Partnerrel összeillőség
Tarot Kártyajóslás
[ Asztro Jósda ] . [ Ezoterikus ABC ] . [ Asztrológiai szolgáltatásaim ] . [ Asztrológiai Hírlevél ]

Mars jelentése az egyes házakban
1. házban: Energikus, bátor, becsvágyó, erőszakos jellem. Fizikai erő, izmosság. A Nap jegyében az energia pazarlása.
Jó fényszögben: boldogulás.
Rossz fényszögben: sikertelenség.
2. házban: Harc a sikerekért és egy független pozíció eléréséért. Jó fényszögben: sikerek és gyors meggazdagodás.
Rossz fényszögben: különcség, javak elvesztése szegénység, játékszenvedély.
3. házban: Jó fényszögben: találékony, éleslátó, tartalékokkal teli jellemre utal.
Rossz fényszögben: összeütközéseket hoz a testvérekkel, a környezettel. Lobbanékony jellem, utazásokon balesetek.
4. házban: Zsarnoki jellem, harc a családban, különösen az apával. Örökség elvesztése, egyik szülő korai halála.
5. házban: Sport és szexuális örömök előnyben részesítése. Szerencsejátékok, veszteség a játékban, vagyon elvesztése. Női horoszkópban: csábítás veszélye ifjú korban, nehéz szülések.
6. házban: Rövid lázas állapotok, rövid betegségekre való hajlam. Operáció veszélye. Túl sok munka következtében erők pazarlása.
Jó fényszögben: orvosi tanulmányoknak kedvez.
7. házban: Mindenféle kapcsolatokhoz kedvezotlen. Zsarnoki, uralkodói jellem. Jogi viták, becstelken társak, akik veszteségeket okoznak. Válás.
8. házban: Jó fényszögben: házasságból vagy örökségbol származó pénzügyi előnyök.
Rossz fényszögben: pazarló, tékozló házastárs, a vagyon elvesztése. Orvosságokkal való visszaélés, alkohol, kábítószer.
9. házban: Hajlamos arra, hogy erőszakosan érvényesítse akaratát. Vallási vagy politikai elvakultság veszélye. Nagy utazási szenvedély.
10. házban: Jó fényszögben: az egyik legjobb állás. Olyan képességeket jelent, amelyekkel minden nehézséget legyoz a szakmai sikerek érdekében. Fölemelkedés, katonai pálya, magas rangok elérésének lehetoségével. Rossz fényszögben: a siker után gyors visszaesés, tekintélyvesztés, családi szerencsétlenségek, nézeteltérések az anyával.
11. házban: Jó fényszögben: a saját vágyak eléréséhez szükséges energia és lelkesedés. Viharos kapcsolatok és barátságok. Rossz fényszögben: önellenorzés hiánya, a barátok és a munkatársak fölötti uralkodás, szakmai versengés, népszerűtlenség.
12. házban:
Jó fényszögben: kórházzal, börtönnel kapcsolatos tevékenység.
Rossz fényszögben: elviselhetetlen jellem, amely ellenségeket szerez magának az emberekhez és a körülményekhez való alkalmazkodási készség hiánya miatt. Idült betegségek, operációk.


Hold jelentése az egyes házakban
1. házban: Az okkultizmushoz való vonzalom. Elsosorban a lelkiállapotot befolyásolja: állatlanságra, szeszélyességekre, akaratosságra, ellentmondásos természetre utal.
2. házban: Változó jövedelem, művészi sikerek, közmegbízatások, szerencse vagy vesztés a játékban.
3. házban: Tanulékonyság, sok utazás, élénk és termékeny képzelőerő.
Jó fényszögben: közismertség.
Rossz fényszögben: családi kellemetlenség.
4. házban: Lakhelyváltozás, családi egyetértés, vagyon egy idegen országban, derűs öregség.
5. házban: Sok gyerek, eredményes spekulációk, a színházi vagy szórakoztatással kapcsolatos vállalkozásokban és a szerelemben sikerek.
6. házban: Kellemetlenségek a munkatársakkal és a beosztottakkal. Meglehetosen gyönge egészség, a Holddal kapcsolatos betegségek (különösen a nok számára).
7. házban: Jó elojel a házasság és a kapcsolatok számára, sikerek a közmegbízatásban, különbözo okokból lakóhelyváltás (öregség, házasság)
8. házban: Valószínu örökség vagy szerencse a házasságban, időnkénti veszekedések és rágalmak a nőkkel. Rossz fényszögben: az anya vagy a feleség idő előtti halála.
9. házban: A tudományokhoz és az irodalomhoz való érzék. Sok és hosszú utazás, rendkívül fejlett fölismeroképesség.
10. házban: Nőkkel való kapcsolat segít a szakmai ismeretekben. Siker, ismertség, jó kapcsolatok.
11. házban: Kedves és hasznos barátságok, amelyek viszont változóak. Sok gyerek, boldog házasság.
12. házban:
Nem túlságosan társaságkedvelő egyén. Kedvezotlen az egészség és a szakmai ismeretek szempontjából.
Jó fényszögben: sok utazás, szerény vagyon.


Jupiter jelentése az egyes házakban
1. házban: Fizikai és erkölcsi szépség. Szilárd egészség, szeretetre méltó természet, derülátó, vendégszerető. Egyeneslelkuség, becsületesség, igazságérzet. Rossz fényszögben: az örömök hajszolása, önzés, önimádat.
2. házban: Számottevő gazdagság. Jó társadalmi pozíció és anyagi jólét könnyű elérése. Rossz fényszögben: a saját javak silány ügyintézése, a szegénységbe-zuhanás veszélye.
3. házban: A rokonokkal való jó viszonyra és kapcsolatokra utal. Boldogulás az írásban és akisebb utazásokon. Az irodalmi, a hittudományi és a filozófiai tanulmányoknak kedvez. Kitűnő tanárok és papok lehetnek. Rossz fényszögben: nemtörodöm jellem, veszély az utazásokon.
4. házban: Magas társadalmi pozíció, segítség a szülőktől, örökség. Ingatlanok megszerzése, anyagaik rendezodése idős korban.
5. házban: Társaságkedvelő természet, az örömök és a vidám élet kedvelése. Szeretet a saját és általában a gyerekek iránt. Jó házasság, tartós kapcsolatok. Fényes előmenetel a színházi és általában a művészi élet területén.
6. házban: Jó egészség és nagy lelkesedés a saját munkáért, megértés a saját munkatársakkal és beosztottakkal. A betegségek könnyű legyőzése.
Rossz fényszögben: májbetegségek.
7. házban: Jó házasság, boldogulás a társaságokban, magas társadalmi pozíció. Olyan személyek, akik az élet különbözo területein az egyeneslelküség és a becsület példaképei.
8. házban: Jó fényszögben: a házasságokból, kapcsolatokból, örökségből eredő előnyök. Rossz fényszögben: túlzott költekezés, becsapások, csalások veszélye, nagyzolás.
9. házban: Nemes és derulátó jellem. Vallási irányultságok, a törvényesség tisztelete. Magas tisztségek elérésének lehetősége az egyházban, emberbarát társaságokban, a bíróságon. Jóindulat a fiatalok iránt, a hosszú utazások kedvelése, kapcsolatok külfölddel és külföldiekkel.
10. házban: Rangok, magas tisztségek, közmegbecsülés. Kiváló sikerek, amelyek biztosítják az anyagi függetlenséget és jólétet.
11. házban: Őszinte és szívélyes barátok, magas rangú és befolyásos személyek támogatása, amely hozzásegít a társadalmi sikerek megszilárdításához. Kedvező a házassághoz; szép gyerekek, főleg fiúk.
12. házban:
Jó fényszögben: az ellenségeskedéssel szembeni védelem, győzelem a titkos ellenségek fölött. Siker olyan tevékenységekben, amelyeket kórházakban, zárt helyeken kell végezni. Rossz fényszögben: akadályokkal teli élet, boldogtalan házasság, szegénység.


Merkúr jelentése az egyes házakban
1. házban: Élénk szellem, éles értelem, jó emlékezet. Hajlam a tanulmányokhoz.
2. házban: Találékonyság, ravaszság, merészség, agyafúrtság. A művészi tevékenységek terén elért sikerek. Rossz fényszögben: bizonytalanság, sikertelenség.
3. házban: Kisebb kirándulások, sok utazás. Irodalmi tevékenység iránti hajlam. Derülátás, jó beszédkészség, siker az írásban.
4. házban: Családi szokások és hagyományok megváltoztatásának vágya. Kézműves foglakozás. Késői korban elért sikerek, derűs öregség.
5. házban: Az egyén érdeklodése elsősorban az érzelmi kérdések felé irányul. A kifinomult örömök és a játék iránti lelkesedés.
6. házban: Légzőszervi betegségek, tüdőbaj. Nyelvtehetség, az orvosi tanulmányokhoz kedvező.
7. házban: Családi viták, érdekházasság és boldogtalanság a házasságban (nem kiegyensúlyozott). Kétes személyekkel és környezettel való kapcsolat.
8. házban: A halállal kapcsolatos tevékenységbol vagy foglalkozásból eredő jövedelem. Krimi írok. Szerencsés házasság a javakat és a gazdagságot illetően. Örökség.
9. házban: A szellemi tevékenységeknek kedvez. érdeklődés az okkultizmus, a metafizika, a bölcselet, a vallás iránt. Utazások.
10. házban: Sikerek az újságírásban, az irodalomban, a politikában. A sokoldalú érdeklodés jele. Nagy meggyőzőképesség.
11. házban: Sok és hasznos barátság, a személyiséggel összhangban lévő, nyereséget hajtó tevékenység. Kapcsolatokból származó előnyök, pedagógiai képességek.
12. házban:
Szuklátóköruség. Alattomos féltékenység, amely tönkretesz másokat. Erős gyűlölet, csalások, üldözés. Lelki zavarok.


Nap jelentése az egyes házakban
1. házban: Növeli a jegy életerejét, megvilágítja az életet a gyermekkor alatt, vidámmá teszi a személyiséget. Az egyén arra vágyik, hogy jusson valamire az életben, bátor az akadályok előtt. Derülátóvá tesz, növeli a sikerek lehetőségét. Rossz fényszögben: kevés életerő, becsvágy, félénkség, a megújító szellem hiánya.
2. házban: A Jupiterrel és a Vénusszal jó fényszögben: a gazdagság, könnyu pénzkereset, javak megszerzése. Rossz fényszögben: a lehetőségeknél nagyobb költekezés, mindenféle anyagi problémák.
3. házban: Az utazásoknak és a változásoknak kedvez. Az egyén képes a dolgokat és azok miértjét észrevenni. A tanulásnak a publikációnak, a tudomány iránti szeretetnek kedvez. Közmegbízatások lehetosége. Az élet első fele a nehezebb
4. házban: Családhoz való kötődés. Nehézségek legyozése nehéz harcok után. Sikerek érett korban, bizonyos felemelkedés. Örökség útján szerezett ingatlanok.
5. házban: A szerelemre, az örömökre, a gyerekekre, a művészetre utal. Sikerek a szerelemben, pedagógia hajlam és tevékenység, sok gyerek. Az alacsonyabb rendű egyénekben erős erotika, amely előítéleteket szül.
6. házban: Gyönge életerő, egészség. Nehézségek a munka területén. Idült jellegű, a jegynek megfelelő betegségek, lassú gyógyulás. Az élet második részében javulás.
7. házban: Szerencse a házasságban és a kapcsolatokban. Győzelem a jogi ügyekben, közéletben magas állások. Sikert és gazdagságot jelent.
8. házban: Érzékfölötti problémák. Orvostudományi (sebészeti és állatorvosi) tanulmányok. Foglalkozás, amely a halállal kapcsolatos. Az egyik szülő korai halála valószínusíthető. Spiritualizmus.
9. házban: Emelkedett eszmények, nagylelküség, mély gondolatok, hosszú utazások. A külfölddel és a külföldiekkel való kapcsolat (követek és tolmácsok), vallásosság.
10. házban: Magas tisztségek, sikerek az életben, felemelkedés. Olyan személyiség: aki kivívja a fölöttesek és a munkatársak tiszteletét.
11. házban: Sok barát és kapcsolat, amelyek az egyén fölemelkedését segítik elő. Az egyén vágyai könnyen megvalósulnak. Emberekkel kapcsolatos tevékenység.
12. házban:
Rendkívül kedvező pozíció - annak ellenére, hogy olyan foglalkozást is jelenthet, amely kórházakkal, szanatóriumokkal, börtönökkel kapcsolatos. A titkos ellenségek legyőzése. Vele született vagy tartós betegségek, bebörtönzés veszélye. Alkalmazkodási képtelenség, a magány vágya.


Neptunusz jelentése az egyes házakban:
1. házban: Művészi hajlamok, miszticizmus. Minden olyan szeretete, ami szép. Látnoki képességek. Rossz fényszögben: ingatag, befolyásolható, bizonytalan, ideges természet.
2. házban: Szerencsejátékokban siker, homályos eredetű jövedelmek (látnokok, kártyavetok).
Rossz fényszögben: lopások és csalások.
3. házban: Jó fényszögben: kiváló intelligenciával, irodalmi tehetséggel és kifinomult megérző-képességgel ruház föl. Utazások. Rossz fényszögben: összeütköznek a környezettel, erkölcstelen kapcsolat a rokonokkal, kicsapongás
4. házban: Kötődés a családhoz és a hazához. A szülői ház emelkedett szellemi légköre hozzájárul az egyén formálódásához. Rossz fényszögben: száműzetés, börtön az élet vége nyomorban és magányban telik.
5. házban: Ihletettség, filozofikus művészet, amelyet a titokzatos és az ismeretlen szeretete leng körül. Vallás- és filozófiatanítás.
Rossz fényszögben: beteges, perverz szerelmek.
6. házban: Rejtett lelki, médiumi képességek, előrelátás, miszticizmus, orvosi hajlamok. Olyan munka, amely titokban zajlik.
Rossz fényszögben: a beosztottakkal nem jó kapcsolat. Betegségek, idegrendszeri zavarok.
7. házban: Romantikus és plátói kapcsolatok, amelyek teljesen kielégítik a lélek vágyait. Rossz fényszögben: botrányok, házasságtörés, válás.
8. házban: Jó fényszögben: szerencse a házasságban, örökség. Az okkultista kutatásoknak kedvez. Rossz fényszögben: a házastárs elhagyása, különös halál.
9. házban: Jó fényszögben: magas szintű és nagy jelentoségu művek fennkölt vágyának megvalósítása a művészet, az irodalom és a vallás terén. Nagy ösztönös megérzéssel, előrelátással, az okkultizmushoz való hajlammal ruház föl. Rossz fényszögben: önimádat, utópia, elvakultság.
10. házban: Jó fényszögben: olyan vágyak, amelyek magas állások betöltésére ösztönzik a szellemi beállítottságú egyént, s híressé is válhat. Rossz fényszögben: vagyon elvesztése, botrányok.
11. házban: Jó fényszögben: képesség arra, hogy fontos emberek megbecsülését kivívja az egyén. Eszmecsere levél útján, misztikus jellegű, kiterjedt levelezés.
Rossz fényszögben: oldottság hiánya, különcség, veszélyes és káros barátságok.
12. házban:
Jó fényszögben: tudományos és titkos munkákban elért sikerek.
Rossz fényszögben: ármányok áldozata, üldöztetés, kábítószer. Az egészség veszélybe kerül, az élet vége menedékházban vagy magányban telik


Plútó jelentése az egyes házakban
1. házban: Magas kulturáltságú szellem, hagyományorzo természet. A tekintélyelvek nagy tisztelete, nagy műveltség.
2. házban: Váratlan jövedelmek, fontos ügyek.
Rossz fényszögben: veszélyek az utazás alkalmával, helyrehozhatatlan ellentétek a környezettel.
3. házban: Jó kapcsolat rokonokkal, barátokkal, szomszédokkal. Rossz fényszögben: viszály, irodalmi tevékenységekben és újságírásban sikertelenség.
4. házban: Reformelhívatottság, a hazaszeretet, a születés körüli titok. Rossz fényszögben: a család széthullása, az apa korai halála.
5. házban: Különös és beteges szerelmek, házasságon kívüli gyerekek.
Rossz fényszögben: különélés, a gyerekek elhagyása, házasságtörés.
6. házban: Kapcsolatok, barátságok, tartós szerelmek. Titkos munkák, laboratóriumi kísérletek. Rossz fényszögben: kellemetlenségek az egészség terén, kegyetlenség állatokkal, ellentétek a környezettel.
7. házban: Felforgatás a szövetségekben vagy a házasságban. Rossz fényszögben: a szövetség vagy a házasság szétdúlása, házastársi hutlenség.
8. házban: Váratlan szerencse, örökség, médiumi képességek, nagy szellemi fejlodés. Orvosok, gyerekorvosok, neurológusok. Rossz fényszögben: megvesztegetésre alkalmas lélek, váratlan és titokzatos halál veszélye.
9. házban: A munka gyakori utazásokat kíván meg. Rossz fényszögben: elvakultság, bosszúálló lélek, veszélyes utazások.
10. házban: Nagy szellemi fölény másokkal szemben. Vonzó személyiség, magas pozíciók elnyerésének lehetosége. Védelem a gyűlölet ellen. Rossz fényszögben: szakmai bonyodalmak és válság.
11. házban: Titkos és termékeny barátságok, amelyek megújulnak. Jövedelmek és barátok részérol szívességek.
Rossz fényszögben: a barátok árulása.
12. házban:
Titkos bunök, gátlások, a titkos foglalatosságoktól való megszabadulás lehetetlensége. Rossz fényszögben: gyakori betegségek és zavarok


Szaturnusz jelentése az egyes házakban
1. házban: Visszafogott, szerény, állhatatos, türelmes, önuralommal rendelkező jellem. Kitartó a barátságokban, óriási munkabírás. Rossz fényszögben: hallgatag, álnok, kétszínu, olykor lobbanékony, felelősséget magától elhárító jellem.
2. házban: Aszerint, hogy milyen jegyet és fényszöget kap a Szaturnusz: olyan személyeket jelölhet, akik gazdagok, de fösvények, akik úgy élnek, mintha szegények lennének, vagy olyanokat akik minden erőfeszítés ellenére sem képesek megfelelő anyagi helyzetet teremteni maguknak. Ezért egész életükben kénytelenek nélkülözni.
3. házban: Félénkség, lassúság a végrehajtásban, kicsinyesség, megfontoltság, közvetlenség hiánya. Tanuláshoz való hajlam. Rossz fényszögben: nézeteltérés a családban a testvérekkel, embergyűlölet, nyughatatlanság, kishitüség.
4. házban: Jó fényszögben: örökségbol vagy megfelelően időzített tőkefelhasználásból földtulajdon szerzése. Rossz fényszögben: hideg családi légkör, zsarnoki apa, aki elfojtja a kezdeményezéseket.
5. házban: A Szaturnusz a Nappal és a Jupiterrel jó fényszögben: örökségre, vagyonra és földbe, ingatlanokba jól befektetett tokefelhalmozást jelent. Közmegbízatások lehetoségére is utal, főként oktatási területen. Rossz fényszögben: lelki gátlások, amelyek az érzelmi és a szexuális életben jelentkeznek: szadizmus, boldogtalan házasság, gátlások, meddőség, a gyerekek okozta bánat.
6. házban: Jó fényszögben: irányító- és vezetői képességekre utal. Rossz fényszögben: követelődző, lobbanékony, akadékoskodó személy, aki dühöt és bosszúvágyat kelt a beosztottaiban. Rossz egészség, idült betegségek.
7. házban: Jó fényszögben: hasznos kapcsolatok, szakmai állandóság, derüs házasság.
Rossz fényszögben: a társakkal és a munkatársakkal türelmetlen, nézeteltérések velük. Kellemetlenségek a házasságban. Késői és boldogtalan kapcsolatok özvegyekkel, jogi kellemetlenségek.
8. házban: Jó fényszögben: szerencse a házasságban, az örökségben, az anyagi javakban. Hosszú élet, derüs és természetes halál. Rossz fényszögben: örökségből eredő bírósági ügy, vagyon elveszítése, gyötrodések, hosszú betegség.
9. házban: Jó fényszögben: kiváló szellemi képességek, bölcsesség, erkölcsiség, lelkiismeretesség. A tudományok tanulmányozása, a filozófia, a parapszichológia és az okkultizmus szeretete. Rossz fényszögben: szenteskedés, vad, kritikai szellem. Szerencsétlenség az utazásokon, és a külföldiekkel való kapcsolatban.
10. házban: Jó fényszögben: becsvágyat, becsületet, sikereket, magas posztok elérését jelenti. A fölemelkedés lassú, de biztos.
Rossz fényszögben: a vagyon elvesztése, hitelvesztés, csőd.
11. házban: Jó fényszögben: olyan befolyásos és idos személyek támogatása, akik segítik az egyént a szakmai elorehaladásban.
Rossz fényszögben: veszélyes barátok, akik kihasználják az egyént. Idősebb korban válás veszélye.
12. házban:
Jó fényszögben: közintézményekben, kórházakban, börtönökben, menhelyeken társadalmi sikerek. Rossz fényszögben: szerencsétlen, magányos élet, ellenségek, idült betegségek, üldözési rögeszme.


Uránusz jelentése az egyes házakban
1. házban: Különcködové, eredetivé.
Rossz fényszögben: különcökké, uralkodókká tesz. Az egyén minden áron keresztülviszi saját akaratát. Önhittség, túlzott düh, érzelmi kitörések.
2. házban: Változó pénzügyi helyzet, váratlan munkaváltások, jövedelmek, illetve elvesztésük. Fölfedezések, újítások.
3. házban: Jó fényszögben: a legkülönbözobb tárgyak szeretete, önképzés. A munka gyakori változtatása. Rossz fényszögben: a rokonoktól vagy testvérektol való váratlan elszakadás. Balesetek veszélye utazáskor
4. házban: Családi zűrzavar, amely váratlan szakításokhoz vezet, eltávolodásokhoz és vitatott örökségekhez. Váratlan változás.
5. házban: Rövid, változó szerelmek, kapcsolatok, amelyek megszakadhatnak. Az érzelmek felszínessége. Veszteség a játékban és a spekulációban. Jó fényszögben: játékban nyert vagyonra, sportsikerekre utal.
6. házban: Csekély állandóság a munkában, váratlan munkaváltoztatások, a környezettel való különbözoség a megértési és együttmuködési érzék hiánya miatt. Ingatag idegrendszer, idegbetegség.
7. házban: Váratlan, a pillanat hatására elhatározott házasság vagy együttélés.
Rossz fényszögben: különélés vagy válás veszélye.
8. házban: Kétségbevonató örökség, erős személyes vonzerő, profetikus álmok. A parapszichológia és általában az okkultizmus tanulmányozásához kedvező.
9. házban: Újító szellem, amely új utakat keres az önkifejezodéshez. Rendkívül fejlett képzelőerő. Ezek a személyek megakarják változtatni a világot. Nagyon sok kalandos utazás.
10. házban: Váltakozó szerencse. Olyan személyekrol lehet szó, akik forradalmasítják a filozófiát, a művészetet, a politikát.
11. házban: Változó barátságok, kevéssé ismert személyek részéről segítségek és veszteségek, ingatagság a barátságokban. Intellektuális vagy politikai környezettel való kapcsolatok, ahol megvitatják a forradalmi mozgalmakat. Váratlan elválás a barátoktól.
12. házban:
Bebörtönzés veszélye, rejtélyes szerencsétlenségek. Éles viták a kortársakkal. Balesetveszély, operációk.


Vénusz jelentése az egyes házakban
1. házban: Fizikai szépség, művészi ízlés. Derüs és boldog élet. Szeretetteljes jellem, erős szexuális élet.
2. házban: Jó fényszögben: Könnyű kereset, sikerek a művészi szakmában. Vagyon növekedése egy nőnek köszönhetően.
Rossz fényszögben: Érdektelenség az anyagi gondok iránt, pazarlás.
3. házban: Az utazások, a művészetek és a változások iránti vágy. Vidám jellem, megértés a testvérekkel, a környezettel, sikerek az irodalmi publikációban.
4. házban: Örökség, gazdagság az otthonban. Béke és egyetértés, derüs és boldog öregség. Esztétikai érzék.
5. házban: Sikerek a spekulációban, művészi tehetség, elismerések ezen a téren. Sok gyerek, a szexuális örömök felé való vonzódás.
6. házban: Egyenes és hűséges beosztottak, az állatok iránti szeretet. Sikerek a művészi pályán. Gyönge egészség, amely miatt kerülni kell a megeröltető munkát.
7. házban: Jó gazdasági társaságok, boldog szerelmi házasság, társaságkedvelő alkat. Könnyen leküzdhető nehézségek és kritikus pillanatok. Kedvező a színészeknek és az énekeseknek.
8. házban: Jó fényszögben: házasság, amely vagyont és jómódot hoz. Örökség, nyugodt öregség. Rossz fényszögben: szerelmi bűnök, a házastárs halála vagy válás.
9. házban: Nagy szellemi fejlődés. A művészetek, a zene szeretete, emberbarát és vallásos lélek. Kedvező a házassághoz és az utazáshoz. Szerelmi találkozások lehetősége külföldön.
10. házban: Társadalmi fölemelkedés művészi hivatásból. Anyagi vagy erkölcsi szempontból is gazdag házasság. A fényuzés és a szép dolgok szeretete. Jólét és sikerek az életben.
11. házban: A tervek megvalósításának sikere. Kedvező kapcsolatok és barátságok, amelyek segítenek az egyén fölemelkedésében. Zseniális ötletek, nagyvilági sikerek.
12. házban: Jó fényszögben: társadalmi fölemelkedést jelent alsóbb rétegekből, alacsonyabban álló személyekkel való kapcsolat.
Rossz fényszögben: sikertelenség és rágalmak, botrányos viselkedés, egy szerelem miatti betegség.

. Ugrás az oldal tetejére ^

Asztro Jósda 2002 - 2004